Test de evaluare  la matematică pentru admitere în clasa a V-a

 

  • Toate subiectele sunt obligatorii.
  • Se acordă 10 p din oficiu.
  • Timp de lucru 50 minute.
 SUBIECTUL I. (40 puncte) Pe foaia de test, completați cu răspunsul corect .

8p  1. Rotunjit la ordinul zecilor numărul 3276 este……………………………………………………………

8p  2. De câte ori este mai mare 368 față de 16…………………………………………………………………..

8p  3. Suma numerelor pare mai mici decât 12 este……………………………………………………………..   

8p  4. Numărul care împărțit la 15 dă câtul 12 și restul 9 , este ……………………………………………..

8p  5. Dacă 4 caiete și 8 penare costă 140 lei, iar 4 caiete și 12 penare costă 168 lei , atunci un penar

          costă…………………..lei

SUBIECTUL II. (30 puncte) Pe foaia de test, scrieți rezolvările complete.

10p    1.   Mama are în două coșuri 246 de mere. Dacă ia 25 de mere din primul coș și le adaugă în al doilea coș,

                în acesta vor fi de 5 ori mai multe mere decât în primul. Câte mere a avut mama în primul coș?

10p     2.   Calculați:

                                    6 x (45 x 16 : 3 + 34) + [4 x (164 – 130) – 88] – 1649 =

10p     3.    Aflați termenul necunoscut:

SUBIECTUL III. (20 puncte) Pe foaia de test, scrieți rezolvările complete.

10p     1. La o cofetărie s-au pregătit 504 prăjituri. Dimineață s-au vândut   din numărul prăjiturilor, iar după amiază s-au vândut  din rest. Câte prăjituri au rămas nevândute?

10p     2. De o parte și de alta a unei alei de 24 m s-au plantat tei, din 4 în 4 metri. Află numărul de tei plantați.

 

 Excelență (această problemă nu este obligatorie; o pot face acei elevi care doresc).

             Bunica are 10 rațe și 40 de găini. Pentru 10 zile are pregătite 27 kg de grăunțe. Fiecare găină         mănâncă cu 20 g mai puțin decât o rață. Câte grame mănâncă , pe zi ,o găină și câte grame mănâncă  o rață?