Societatea de Binefacere „Don Orione” finalizează proiectul ,,Provocări comune și cooperare pentru gestionarea patrimoniului natural transfrontalier”

    Societatea de Binefacere „Don Orione” finalizează proiectul,,Provocări comune și cooperare pentru gestionarea patrimoniului natural transfrontalier”   Prin intermediul acestui proiect, finanțat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020, Societatea de Binefacere „Don Orione”, în colaborare cu partenerii săi de proiect din Ungaria, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Békés și Parcul […]