Calendar Admitere

1. Depunerea dosarelor
05.04.2023 – 12.07.2023 (ora 11:00)
2. Afișarea reluzultatelor admiterii
12.07.2023 (ora 12:00)
3. Eliberarea dosarelor elevilor respinși
12.07.2023 (ora 12:30)

Dosar de înscriere
– Cerere – tip de înscriere (de la secretariat sau site)
– Copii documente: C.I. elev, certificat de naștere al elevului, C.I. părinți.
– Foaie matricolă
– Fișă de înscriere la liceu
– Fișă medicală
– Dosar plic