Skip to content

Pedagogia orionină

Tinerii sunt comoara cea mai de preț a familiei şi a societăţii. După modelul în care sunt educaţi şi mediul în care cresc, ei vor fi soarele sau furtuna zilei de mâine.

Sfântul Luigi Orione

Don Orione nu pornește la drum cu pesimism, ci se angajează cu convingerea fermă, exprimată cu desăvârșire de Sfântul Giovanni Bosco printr-o formulă simplă şi eficace: „Educația ține de suflet. Lăsați-i pe tineri să știe că îi iubiți!”

Pedagogia orionină pune în evidență și valorifică, într-o perspectiva proprie, specifică, aspecte mai puțin vizate în învățământul tradițional. Acesta promovează modalități de realizare a procesului educațional care oferă alte variante funcționale decât cele proprii școlii tradiționale, ca urmare a unor viziuni de ansamblu diferite asupra marilor sisteme pedagogice contemporane, precum și asupra practicilor școlare actuale din lume. Punctul de reper și de raportare pentru această pedagogie îl reprezintă înțelesul termenului de „a educa”.

Curriculum

  1.  Curriculum pentru învățământul primar, respectiv disciplinele care sunt studiate în ciclul primar sunt identice cu cele din școlile de stat și sunt reglementate prin Ordinul de nr. 3.371 din 12 martie 2013.

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru_actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2013_privind_aprobarea_planurilor-cadru_inv_primarsia_Metodologiei_privind_aplicarea_planurilor-cadru_de_invatamant.pdf

 

  1. Curriculum pentru învățământul gimnazial, respectiv disciplinele care sunt studiate în clasele V-VIII sunt identice cu cele din școlile de stat și sunt conform Ordinului nr. 3.590 din 5 aprilie 2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial.

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru_actuale/Gimnaziu/OMENCS_3590_5_apr_2016_Plan-cadru_de_AEnvatamant_pentru_gimnaziu.pdf

Performanța școlară

 

Învăţarea şcolară reprezintă o muncă intelectuală şi fizică desfăşurată în mod sistematic de către elevi, în vederea însuşirii conţinutului ideatic şi formării abilităţilor, necesare dezvoltării continue a personalităţii.

Standardele de performanță sunt criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare. Dintre factorii determinanți ai performanței școlare enumerăm:

  1. Strategiile de învăţare:
  • stabilirea asocierii dintre informaţiile asimilate deja şi cele noi;
  • strategii de înţelegere a textelor scrise şi citite;
  • tehnici de organizare a materialelor.