Skip to content

Despre LDO

De ce noi?

A lăsa o amintire plăcută unei persoane înseamnă a-i oferi posibilitatea de a se simţi bine primit, integrat, respectat şi valorizat. În centrul atenției Liceului „Don Orione” este copilul cu preocupările, dorințele și binele său.

Activitatea din cadrul Liceului „Don Orione” se bazează pe raţionamentul potrivit căruia tinerii pot fi „soarele sau furtuna societăţii de mâine”. Corpul profesoral are ca menire educarea, formarea, orientarea şi dezvoltarea copiilor și adolescenților, pe baze etice și morale, astfel încât să fie pregătiți pentru viitor cu speranţă, credinţă şi iubire în suflet.

Toate aceste lucruri ar fi incomplete fără sprijinul părinților și fără un parteneriat funcțional între școală și familie. Pentru noi, părinţii sunt parteneri egali în acest proces de dezvoltare armonioasă a copiilor noștri.

Conducerea Liceului „Don Orione” este încântată să facă parte dintr-o astfel de echipă remarcabilă și vă invită să explorați meniul Despre LDO pentru a cunoaște filosofia care guvernează instituția noastră!

Cuvântul noului director al Centrului „Don Orione” Oradea,
Don Valeriano Giacomelli

Liceul „Don Orione”, iată-mă!

Lăudat să fie Isus Cristos!

Sunt Pr. Valeriano Giacomelli, preot din Congregația înființată de către Sf. Alois Orione sau Luigi Orione, cum este mai bine cunoscut Don Orione la Oradea. Sunt preot de 23 de ani și superiorii m-au trimis în România imediat după sfințire. Am ajuns tocmai la Oradea, la începutul lunii octombrie 1997, unde am rămas 20 de zile înainte de a merge la destinația de atunci, adică Voluntari, orașul de la periferia Bucureștiului.

În acele 20 de zile, am rămas impresionat de activitățile care existau pe atunci, de strădania și dăruirea confraților, de disponibilitatea și apropierea celor care veneau la „Don Orione”, de veselia, spontaneitatea și simplitatea seminariștilor, tinerilor și copiilor. Datorită tinerilor de la Oratoriu, am învățat primele cuvinte ale limbii române și să celebrez Sfânta Liturghie, mai am și acum caseta pe care o tânără din Oratoriu a înregistrat tot ritualul Liturghiei în română.

Iată că m-am întors, de data aceasta nu pentru scurt timp, ci pentru a rămâne mai mult, bineînțeles cât vrea Providența, prin hotărârea superiorilor. Oratoriului, Curții, Școlii, Parohiei, Scout-ului, italienilor, celor care bat la ușa noastră sau celor la care mergem în cadrul diferitelor activități de ajutorare sau de animare, le spun: IATĂ-MĂ!

Celor care mă întreabă: „Ești bucuros că te-au trimis la Don Orione din Oradea, nu-ți pare rău că ai plecat de la Voluntari?”, le spun: mă bucur foarte mult că am ajuns la Don Orione din Oradea, dar, în același timp, îmi pare foarte rău că am plecat de la Don Orione din Voluntari. Cu siguranță, dintre aceste două sentimente, învinge BUCURIA!

Celor care mă întreabă: „Ce faci acum la Oradea?”, le spun: ascult, observ și încerc să învăț, pentru că am multe de învățat. Cu siguranță, cu ajutorul confraților și al celor de aici și, mai ales cu ajutorul Cerului, vom reuși împreună să ducem mai departe munca depusă de confrații care ne-au precedat.

Încredințându-mă rugăciunilor tuturora, vă spun numai bine și încă o dată: IATĂ-MĂ!

Pr. Valeriano Giacomelli

SFÂNTUL LUIGI ORIONE  PATRON SPIRITUAL

Luigi Giovanni Orione (23 iunie 1872- 12 martie 1940) a fost un preot italian a cărui misiune s-a desfășurat chiar într-o cotitură istorică determinantă, încercând din răsputeri să răspundă nevoilor sociale ale națiunii sale din acele timpuri. A fost și este în continuare considerat apărătorul sărmanilor și orfanilor.

Don Luigi Orione este „o expresie minunată și genială a carităţii creștine. El a avut caracterul și inima apostolului Pavel, afectuos și sensibil până la lacrimi, neobosit și curajos până la acţiune îndrăzneaţă, tenace și dinamic până la eroism, înfruntând pericole de tot felul, apropiind mari personalități din politică și cultură, luminând oameni fără credință, convertind păcătoșii, adunat întotdeauna în rugăciune continuă și încrezătoare, uneori însoțită de penitențe teribile.”

(Papa Ioan Paul al II-lea, Canonizarea Sfântului Luigi Orione, 16 mai 2004)

Educația promovată de Sfântul Luigi Orione, sub toate formele sale, a format baza întregii sale experiențe (personală și pastorală). Astfel, Don Orione nu a fost un teoretician al educației, ci a fost un mare educator! Sfântul Luigi Orione plasa în strânsă legătură educația cu caritatea, educația cu creșterea umană, socială. El însuși a numit metoda sa ca fiind o educație creștin-paternă. Aceasta trăsătură se oglindește astăzi în instituția noastră care îi poartă numele.

Don Orione 01
Don Orione 02
Don Orione 03

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ORIONIANĂ

Liceul „Don Orione” se organizează și funcționează în jurul conceptelor de calitate, disciplină și respect. Odată ce ne asigurăm că noi, adulții responsabili de servicii educaționale, le internalizăm și le respectăm, asigurăm clar și concis așteptările pentru ceilalți factori implicați în educație (elevi și părinți).

Unul dintre obiectivele Liceului „Don Orione” Oradea este de a crea o cultură organizațională care să promoveze și să susțină un învățământ modern, de calitate, care să răspundă cerințelor societății actuale. Procesul formativ-educativ orionin este realizat de către un personal didactic încrezător, cu spirit de echipă și inovativ. Activitățile curriculare (organizarea în bune condiții a cursurilor și a tuturor examenelor naționale, simulări ș.a.m.d.), dar și cele extra-curriculare, demonstrează cu succes îndeplinirea acestui obiectiv, care, de altfel, s-a transformat într-o valoare a școlii.

Transmiterea în bune condiții a cunoștințelor, deprinderilor și competențelor prevăzute în cadrul curriculumului național și cel la decizia școlii se realizează prin rezolvarea eficientă a tuturor situațiilor conflictuale apărute atât în relația profesor-profesor, cât și în relația profesor-elev sau școală-familie. În rezolvarea acestor situații conflictuale (cu diferite nivele de intensitate) se solicită în permanență un grad ridicat de seriozitate și obiectivitate, dar mai ales o abordare bazată pe respect și recunoștință.

„Credem în existența unei relații cauzale între calitatea interacțiunilor umane și dezvoltarea armonioasă a copiilor; subliniind în acest sens faptul că susținerea, încurajarea, respectul și comunicarea transparentă manifestată de personalul școlii va crea contextele potrivite pentru o dezvoltare optimă a copiilor înscriși în instituția noastră.”

prof. Stoica Alexandru

Directorul Liceului „Don Orione” Oradea

MISIUNE ȘI VIZIUNE

Prin întreaga activitate a Liceului „Don Orione” urmărim includerea în sistemul educațional a tuturor copiilor și tinerilor, indiferent de caracteristicile individuale: deficiențe fizice, originea culturală sau socio–economică, limba maternă, originea etnică, provenienţa dintr-o zonă geografică defavorizată, etc., oferindu-le şanse egale la educaţie prin sistemul specific orionin.

Viziunea Liceului „Don Orione” Oradea este Calitate, eficiență și interes pentru educaţie între orionini! Aceasta se materializează prin a performa un act didactic de calitate, centrat pe elev, având la bază competențele educaționale cerute de documentele oficiale din România şi din Uniunea Europeană. Într-un cadru școlar stimulativ, se desfășoară proiecte şi programe educaţionale / activităţi destinate tuturor elevilor interesaţi de formarea personală şi profesională, de educatia de-a lungul întregii vieţii, racordându-ne la exigenţele şcolii europene actuale. Acţiunile noastre au menirea de a acoperi nevoile educaţionale de toate tipurile atât în ce priveşte populaţia de vârstă preşcolară (grădiniţă) şi şcolară, dar şi referitor la populaţia adultă (părinţi), care ne vor ajuta să ducem educaţia formală, informală şi non formală la indicatori ai calității superioare.

ISTORIC

Liceul „Don Orione”, a fost înființat în anul 1995, fiind primul liceu particular din județul Bihor și printre primele trei din țară. El s-a constituit ca o alternativă la învățământul de stat, creând un cadru concurențial care are ca rezultat creșterea calității actului educațional. Înființarea școlii se datorează Congregației „Don Orione” din Italia, o organizație de caritate înființată în prima parte a secolului trecut de către preotul romano-catolic Luigi Orione. Deși patronat de o Congregație catolică, liceul nu este unul confesional, fiind dedicat tuturor elevilor, indiferent de religie, naționalitate sau situație materială.

Liceul și-a deschis porțile în septembrie 1995, pornind cu un efectiv de 32 de elevi repartizați în două clase, propunând atunci elevilor specializările Matematică-informatică (profil Real) și Electrotehnică (profil Tehnic). În prezent, în școală funcționează șapte clase de liceu (cursuri de zi, acoperind aceleași două profile Real și Tehnic, dar cu specializările Științe ale naturii și Tehnician mecatronist), opt clase de gimnaziu, zece clase de ciclul primar și trei grupe de grădiniță. După 25 de ani de funcționare, în instituția noastră sunt înscriși 704 preşcolari şi elevi (an școlar 2019-2020).

Liceul „Don Orione” Oradea este o unitate de învățământ acreditată. Deși funcţionează ca o şcoală particulară, este o unitate non-profit, care oferă comunității aceleaşi servicii ca orice şcoală de stat.

Scopul școlii noastre este să asigure un învăţământ de calitate la care să aibă acces şi elevii cu o condiţie materială precară. Deviza liceului, împrumutată de la patronul său spiritual, este: Să facem binele întotdeauna, răul niciodată, nimănui! În spiritul acesteia, şcoala noastră îşi propune să formeze caractere, să asigure un cadru educaţional propice dialogului intercultural având ca principiu de bază unitatea prin diversitate. Un aport important în dezvoltarea obiectivelor comunității orionine îl are părintele Mihai Fechetă, un preot mult îndrăgit de către noi toți, care timp de 15 ani (2005 – 2020) a fost directorul Centrului „Don Orione” din Oradea.

Liceul „Don Orione” Oradea nu face nicio diferenţiere bazată pe religie sau naţionalitate între elevi. Un principiu urmărit în procesul educativ în liceul nostru este Tinerii de astăzi sunt soarele sau furtuna societăţii noastre de mâine! În funcţie de cum investim astăzi în tineri, ei pot să fie în viitor forţa care ridică sau distruge societatea românească, motiv pentru care se investește foarte mult în calitatea şi seriozitatea formării acestor tineri.