Curriculum

  1. Curriculum pentru învățământul primar, respectiv disciplinele care sunt studiate în ciclul primar sunt identice cu cele din școlile de stat și sunt reglementate prin Ordinul de nr. 3.371 din 12 martie 2013.

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru_actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2013_privind_aprobarea_planurilor-cadru_inv_primarsia_Metodologiei_privind_aplicarea_planurilor-cadru_de_invatamant.pdf

 

  1. Curriculum pentru învățământul gimnazial, respectiv disciplinele care sunt studiate în clasele V-VIII sunt identice cu cele din școlile de stat și sunt conform Ordinului nr. 3.590 din 5 aprilie 2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial.

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru_actuale/Gimnaziu/OMENCS_3590_5_apr_2016_Plan-cadru_de_AEnvatamant_pentru_gimnaziu.pdf

 

Curriculumul la decizia şcolii (CDS) se constituie atât din opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ, cât şi din opţionale ofertate la nivel naţional. Programele şcolare promovate ca ofertă centrală reprezintă exemple de bune practici în dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii, relevante pentru disciplina şi pentru aria curriculară de care aparţin, pentru o abordare integrată la nivelul mai multor arii curriculare, dar şi relevante socială. Exemple de opţionale: Limba engleză, Informatică.

 

  1. Curriculum pentru învățământul liceal, respectiv disciplinele care sunt studiate în clasele IX-XII sunt identice cu cele din școlile de stat și sunt reglementate prin Ordinul nr. 3.410, Ordinul nr. 3.411, Ordinul nr. 3.081, Ordinul nr. 3.

http://programe.ise.ro/Actuale.aspxhttps://eprofu.ro/tehnic/