Climat școlar

Toţi avem amintiri din perioada în care eram elevi; siguranța pe care o simțeam (sau nu) în mediul școlar, impactul interacțiunilor cu diferiți profesori (autoritari sau democratici), momentele în care am dezvoltat noi relații de prietenie și simpatie (sau dimpotrivă, antipatie). Toate acestea fac referire la mediul psiho-social în care elevii și personalul școlii își desfășoară activitatea. Climatul școlar nu face referire la experiența unei singure persoane, ci la acel set de valori comportamentale care guvernează atitudinea generală a actorilor implicați în procesul educațional.

Climatul școlar al Liceului „Don Orione” este construit prin:

 • asigurarea siguranței și integrității fizice a copiilor și tinerilor care învață în instituția noastră;
 • consolidarea și menținerea unor interacțiuni sociale pozitive, bazate pe respect și disciplină;
 • abordarea unui act didactic democratic, centrat pe nevoile copiilor.

Conducerea Liceului „Don Orione” vă invită să explorați Climatul școlar pentru a cunoaște caracteristicile și calitatea vieții școlare dezvoltate în cadrul instituției noastre!

Valorile LDO

Învățătura Sfântului Luigi Orione are o deosebită importanță, deoarece are drept scop formarea completă a persoanei, prin intermediul principiilor creștine (bine, frumos și adevăr) care devin în instituția noastră norme educative, motivații interioare și ținta finală a educației.

Noi vrem și trebuie să educăm în spirit orionin, fără echivoc, sufletul și mintea tinerilor:

 • să-i educăm pentru o viață senină în cuvânt și în fapt, prin a fi chiar noi ceea ce vrem să transmitem;
 • să-i îndrumăm către o viață practică bazată pe adevăr, frumos şi bine;
 • să-i formăm pentru o viață echilibrată, de unire cu Dumnezeu, de rugăciune și de iubire.

Toți actorii educaționali (profesori, părinți și elevi) fac să existe și să funcționeze această comunitatea educativă prin:

 • adoptarea unui comportament bazat pe disciplină și respect;
 • comunicarea deschisă și imediată a problemelor și dificultăților întâmpinate;
 • identificarea, prin intermediul echipelor de intervenție, a unor strategii eficiente de soluționare a problemelor;
 • asumarea responsabilităților individuale și comune.

Conștienți de faptul că sarcinile școlii orionine includ sinteze dintre cultură și credință și dintre credință și viață, școala noastră va oferi un mediu bazat pe adevărată educație creștină și civilă, precum și de o solidă instruire care provine din credință.

Spații de well-being

Conceptul de well-being în mediul școlar al Liceului „Don Orione” face referire la:

 • Spațiul fizic definit ca fiind primitor și asigurând sentimentul de siguranță;
 • Relațiile sociale care încurajează comunicarea pozitivă și interacțiunile prosociale între elevi, profesori, familie și comunitate;
 • Climatul afectiv care susține o stimă de sine pozitivă a elevilor și sentimentul de apartenență la instituția noastră;
 • Suportul academic care generează învățare și performanță școlară.

Starea de bine în școală face diferența între o școală „ce se stinge” și una „ce înflorește”!

Ioana Drugaș, psiholog școlar LDO

Cabinetul de Consiliere LDO
Cabinetul de Consiliere LDO
Atelierul de creație
Atelierul de creație
Curtea școlii
Curtea școlii
Mini-grădina ZOO
Mini-grădina ZOO
Parohia Duminica Tuturor Sfinților „Don Orione”
Parohia Duminica Tuturor Sfinților „Don Orione”
Spațiu pentru rugăciune și meditație
Spațiu pentru rugăciune și meditație
Observatorul turistic Zece Hotare
Observatorul turistic Zece Hotare
Echitație și trasee turistice în natură
Echitație și trasee turistice în natură

Programe recreative

Caracteristicile generațiilor de copii și tineri pe care îi creștem acum ne îndeamnă să manifestăm o atenție sporită pentru sănătatea fizică și mentală, urmărind continuu îmbunătățirea calității vieții lor. Recreația include activități, evenimente, experiențe care au menirea:

 • de a crește intensitatea emoțiilor și gândurilor pozitive,
 • de a dezvolta creativitatea și iamginația,
 • de a facilita apariția „propriei inițiative”, dorința de a te implica voluntar într-o sarcină,
 • de a crește motivația pentru angajament și asumarea responsabilittății.

Observând entuziasmul copiilor și tinerilor pentru activitățile de tip outdoor, Liceul „Don Orione” derulează sistematic activități recreative tocmai pentru a urmări dezvoltarea armonioasă a acestora.

Școala în natură
Școala în natură
Activități de dezvoltare personală
Activități de dezvoltare personală
Excursii la nivel local, național și internațional
Excursii la nivel local, național și internațional
Activități cu caracter sportiv
Activități cu caracter sportiv
Activități cu caracter științific
Activități cu caracter științific
Activități cu caracter caritabil
Activități cu caracter caritabil