Performanța școlară

Învăţarea şcolară reprezintă o muncă intelectuală şi fizică desfăşurată în mod sistematic de către elevi, în vederea însuşirii conţinutului ideatic şi formării abilităţilor, necesare dezvoltării continue a personalităţii.

Standardele de performanță sunt criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare. Dintre factorii determinanți ai performanței școlare enumerăm:

 1. Strategiile de învăţare:
 • stabilirea asocierii dintre informaţiile asimilate deja şi cele noi;
 • strategii de înţelegere a textelor scrise şi citite;
 • tehnici de organizare a materialelor.
 1. Motivaţia (intrinsecă):
 • curiozitate (dorinţa de a deţine cunoştinţe/informaţii);
 • dorinţa de a urma un model;
 • reciprocitate (dorinţa de a lucra împreună cu alţii pentru a atinge un obiectiv).
 1. Gestionarea eficientă a timpului:
 • evaluarea timpului necesar în realizarea unei sarcini;
 • utilizarea eficientă a timpului alocat;
 • planificarea succesiunii de rezolvare a temelor.
 1. Managementul eficient al mediului fizic şi social:
 • alegerea unui spaţiu de învăţare cu un număr cât mai mic de distractori;
 • alegerea unui anturaj/prieteni care valorizează succesul şcolar.
 1. Gestionarea eficientă a stărilor afective:
 • diminuarea fricii de a solicita ajutor;
 • inducerea emoţiilor pozitive funcţionale, care menţin implicarea activă în sarcinile şcolare.

Atingerea acestor standarde de performanță este asigurată la LDO încurajarea elevilor și acordarea suportului necesar pentru:

 • identificarea stilului de învățare și strategiilor proprii de eficientizare a învățării;
 • participarea activă la ora de curs;
 • solicitarea informațiilor lămuritoare în momentul în care nu a înțeles ceva;
 • adoptarea unei atitudini pozitive pentru actul de învățare;
 • organizarea activităților și a sarcinilor școlare cu responsabilitate;
 • realizarea sarcinilor și responsabilităților școlare în timpi utili (evitarea procastinării);
 • înțelegerea motivului eșecului și a rezultatelor școlare slabe.

Succesul școlar reprezintă obţinerea unui randament superior în activitatea instructiv-educativă, la nivelul cerinţelor programelor şi al finalităţilor învăţământului. Standardele de eficiență reprezintă specificări ale nivelului de performanţă aşteptat în achiziţia definită de un standard la finele studierii disciplinei școlare sau al ciclului de învăţământ.