antet

COMUNICAT DE PRESĂ

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Liceul Don Orione Oradea a demarat implementarea proiectului ,,Clever Don – Îmbunătățirea performanțelor Liceului Don Orione Oradea prin dotarea școlii cu un Laborator SMART”, proiect finanțat prin PNRR

În prima zi a lunii februarie 2024, Liceul Don Orione Oradea a semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul ,,Clever Don – Îmbunătățirea performanțelor Liceului Don Orione Oradea prin dotarea școlii cu un Laborator SMART”. Proiectul cu codul F-PNRR-SmartLabs-2023-0049 este în curs de implementare și se va încheia pe 31 octombrie 2024. Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 351.121,67 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 295.060,22 lei iar valoarea TVA eligibilă aferentă este de 56.061,45 lei. Proiectul este finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ. Beneficiarii finali ai proiectului vor fi elevii și cadrele didactice ale instituției de învățământ.

Prin acest proiect Liceul Don Orione își propune să doteze cu echipamente specifice, softuri educaționale și mobilier un Laborator SMART care va fi utilizat de către cei 186 de elevi de liceu și de către cei 35 de profesori, dar și de către elevii implicați în activități extra-școlare. Laboratorul SMART va fi utilizat și de către generațiile viitoare de liceeni. Laboratorul va fi utilizat atât pentru partea de trunchi comun, cât și pentru nevoile identificate la nivelul unității de învățământ luând în considerare specializările funcționale la nivelul școlii: Științe naturale și Mecatronică. Echipamentele vor fi instalate și conectate la rețeaua școlii iar cadrele didactice vor fi instruite privind utilizarea echipamentelor și a platformelor educaționale / softurilor. Cadrele didactice ale școlii și elevii vor utiliza SmartLab-ul, atât pentru activități de învățare-predare cât și activități de evaluare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Înființarea unui laborator inteligent în cadrul Liceului care să deservească cel puțin următoarele discipline: biologie, chimie, fizică, istorie, geografie, matematică, arte vizuale, limbă și comunicare, informatică, robotică și mecatronică.
  2. Instruirea a 35 de cadre didactice pentru utilizarea laboratorului inteligent.
  3. Peste 186 de elevi de liceu care vor avea acces la metodele personalizate de învățare din cadrul laboratorului inteligent (grupul țintă este dinamic, astfel că numărul beneficiarilor pe termen mediu și lung va fi mult mai mare).
  4. Îmbunătățirea competențelor digitale pentru minimum 186 de elevi prin acces la educație digitală avansată.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe. Prin acest proiect urmărim:

  • Crearea unor oportunități de învățarea prin experiență pentru elevi;
  • Îmbunătățirea tehnicilor de predare și adaptarea acestora la noile realități digitale;
  • Creșterea atractivității și interactivității procesului educațional pentru elevi.

Pentru mai multe informaţii despre proiect contactaţi-ne la nr. de tel. 0765/212.686 (Martin-Peter Miheller) sau consultaţi pagina de internet www.ldo.ro.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                    https://www.facebook.com/PNRROficial/