Anunț contestații

contestaţiile se pot depune folosind formularul specific:

1. La Secretariat
2. Electronic, în cazuri excepționale, la adresa de email contestatii.ltbe@gmail.com, caz în care vă rugăm să vă asigurați că acestea au ajuns la destinatar, printr-o confirmare telefonică la numărul de telefon: 0259 426 810

În acest caz vă rugăm să atașați copii după documentelor de identitate ale candidatului și părinte/reprezentant legal

Perioada de depunere:
28 iunie 2023, între orele 16:00 – 19:00
29 iunie 2023, între orele 08:00 – 12:00

Indiferent de modalitatea aleasă, Cererile vor fi semnate de către candidat şi părinte/reprezentantul legal al acestuia.