orione

CAPITOLUL I ANALIZA CONTEXTULUI SOCIO-ECONOMIC ŞI CULTURAL (CONTEXTUL ŞCOLII)


Factorii strategici ai dezvoltării societăţii româneşti sunt educaţia şi învăţământul. România ca ţară a Uniunii Europene are ca obiective şi direcţii de acţiune pentru învăţământ şi educaţie priorităţile stabilite de Comisia Europeană în dezvoltarea sistemelor educaţionale: