În urma numeroaselor solicitări de înscriere la clasa a IX-a, consiliul de admministrație a liceului a decis suplimentrea numărului de locuri cu 3 pentru absolveții claselor a VIII-a, la profilul Real, specializarea Științe ale Naturii.

Director,
Prof. Alexandru Stoica