ANUNȚ

privind preînscrierea copiilor în Clasa pregătitoare 2021-2022

            Conform Legii nr. 1/2011 și Legii nr 185/2020 vă informăm faptul că în anul școlar 2021-2022, clasa pregătitoare de la Liceul „Don Orione” va avea un efectiv de 25 elevi. Astfel, decizia privind totalul elevilor din clasele pregătitoare va fi în număr de 50 (25 elevi/clasa pregătitoare). În tabelul alăturat vă prezentăm Lista elevilor preînscriși în clasa pregătitoare și numărul de înregistrare aferent fiecăruia, menționând faptul că primii 50 sunt validați în etapa de preînscriere!

Conducerea Liceului „Don Orione” Oradea