Număr de locuri pentru anul școlar 2021 – 2022

  • Profil Real, Specializare Științele naturii: 26 de locuri
  • Profil Tehnic, Specializare Tehnician mecatronist: 24 de locuri

CALENDAR
A. Depunerea dosarelor: 24.04.2021—21.07.2021 (orele 8.00-10.00)
B. Afișarea rezultatelor admiterii: 21.07.2021 (ora 12.00)
C. Eliberarea dosarelor elevilor respinși: 21.07.2021 (ora 12.30)

Dosarul de înscriere va conține:

  • Cerere tip de înscriere (de la secretariatul liceului);
  •  Copie C.I. și a certificatului de naștere ale elevului;
  •  Copii C.I. ale părinților;
  •  Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale);
  •  Fișa de înscriere la liceu (și)
  •  Fișa medicală (ambele eliberate de școala de proveniență);
  •  Dosar plic.

Conducerea Liceului „Don Orione”

ADMITEREA PENTRU CLASA A IX