CERERE DE PREÎNSCRIERE
în grupa mică, an școlar 2024-2025

Subsemnatul(a) domiciliat (ă) în localitatea str nr. bl. sc. ap. judeţ telefon: e-mail: , vă rog să aprobaţi preînscrierea fiului meu / fiicei mele având CNP în anul şcolar 2024-2025 la LICEUL „DON ORIONE” din ORADEA, în grupa mică.
Menţionez că fiul meu / fiica mea: împlinește/a împlinit 3 ani la data
Precizez că am luat la cunoştinţă faptul că fiul meu / fiica mea va fi declarat(ă) înscris(ă) în grupa mică la Grădinița „Don Orione” în limita locurilor disponibile.

Data

* Nota
- Inscrierile cu CNP invalid nu vor fi luate in considerare
- Inscrierile efectuate inainte de ora 08.00 - 09.10.2023 nu vor fi luate in considerare
- Prin trimiterea cererii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de prezentul formular