arrow
Liceul „Don Orione”, înfiinţat în anul 1995, este o instituţie de învăţământ relativ nou apărută în peisajul educaţional al municipiului Oradea, fiind primul liceu particular din judeţul Bihor şi printre primele trei din ţară. El s-a constituit ca o alternativă la învăţământul de stat, creând un cadru concurenţial care are ca rezultat creşterea calităţii actului educaţional.  Apariţia şcolii se datorează Congregaţiei “Don Orione” din Italia, o organizaţie de caritate înfiinţată în prima parte a secolului trecut de către preotul romano-catolic Luigi Orione.  Deşi patronat de o Congregaţie catolică, liceul nu este unul confesional, fiind dedicat tuturor elevilor, indiferent de religie, naţionalitate sau situaţie materială.

Liceul şi-a deschis porţile în septembrie 1995, pornind cu un efectiv de 32 de elevi repartizaţi în două clase. La început, acesta s-a dorit a fi o şcoală profesională după modelul italian, unde tinerii să înveţe şi să se specializeze într-o meserie, dar cum în România interesul elevilor se îndreaptă cu precădere spre învăţământul liceal, şcoala se deschide propunând elevilor două profile: real şi tehnic, cu specializările matematică-informatică şi electotehnică.
   
Liceul „Don Orione” Oradea este unitate de învăţământ acreditată. Deşi funcţionează ca o şcoală particulară, trebuie să fie considerată precum este, o unitate non-profit, care prestează în favoarea comunităţii aceleaşi servicii ca orice şcoală de stat.
În prezent, în şcoală funcţionează 6 clase de liceu, cursuri de zi, acoperind două profile: real şi tehnic, respectiv două specializări:  științe ale naturii şi mecatronică, 6 clase de gimnaziu, 9 clase de primar și 3 grupe de grădiniță. În grădiniţă şi în şcoală sunt înscrişi 589 preşcolari şi elevi, iar rezultatele la învăţătură ale acestora sunt bune şi foarte bune, cu un procent de promovabilitate ridicat. De asemenea, în fiecare an şcolar, elevii noştri au participat la olimpiadele şcolare, obţinând rezultate deosebite, atât la fazele judeţene, cât şi la cele naţionale.

Scopul acestui liceu este să asigure un învăţământ de calitate la care să aibă acces şi elevii cu o condiţie materială precară. Deviza liceului, împrumutată de la patronul său spiritual, este „Să facem binele întotdeauna, răul niciodată, nimănui”. În spiritul acesteia, şcoala noastră îşi propune să formeze caractere, să asigure un cadru educaţional propice dialogului intercultural având ca principiu de bază unitatea prin diversitate. Astfel liceul nu face nici o diferenţiere bazată pe religie sau naţionalitate între elevi.
Un alt principiu urmărit în procesul educativ în liceul nostru este „Tinerii de astăzi sunt soarele sau furtuna societăţii noastre de mâine”. În funcţie de cum investim astăzi în tineri, ei pot să fie în viitor forţa care ridică sau distruge societatea românească, motiv pentru care s-a investit foarte mult în calitatea şi seriozitatea procesului de învăţământ. Baza materială a Liceului este folosită şi în multe activităţi extraşcolare, care sunt frecventate şi de mulţi copii din oraş, care majoritar nu sunt elevi ai liceului. Asemenea activităţi sunt: oratoriu, scout (cercetaşii), copiii speciali (ajutorarea copiilor cu situaţie materială dificilă), formarea voluntarilor, etc.