arrow


VALORI ŞI PRINCIPII
ÎN EDUCAŢIE

Şcoala Sfântului Luigi Orione are o deosebită importanţă, pentru că are drept scop formarea completă a persoanei, prin intermediul comunicării critice şi sistematice a culturii într-o viziune creştină asupra existenţei; din această cauză principiile evanghelice trebuie să devină norme educative, motivări interioare şi ţinta finală a educaţiei.

 Conştienţi de faptul că sarcinile şcolii orionine se polarizează în sinteza dintre cultură şi credinţă şi dintre credinţă şi viaţă, şcoala noastră va fi un templu de adevărată educaţie creştină şi civilă, precum şi de o solidă instruire care provine din credinţă.

Noi vrem şi trebuie să educăm în mod profund şi în spirit orionin, fără echivoc, sufletele şi vieţile tinerilor; să-i educăm pentru o viaţă senină, nu în mod superficial, adică în Cuvânt şi nu în fapt, ci pentru o viaţă practică, care să fie bazată pe adevăr, frumos şi binele, o viaţă de unire cu Dumnezeu, de rugăciune şi de slujire.

Educatori, profesori, părinţi şi elevi fac să existe comunitatea educativă prin raporturi ce poartă pecetea acestei comuniuni, prin responsabilităţi comune şi colaborări în căutarea unor metode educative şi şcolare cât mai potrivite.