arrow

MISIUNEA CONGREGAŢIEI

Congregaţia Don Orione prin excelenţă este misionară, în calitate de purtători ai unui har real, suntem chemaţi spre o misiune apostolică specială. În desfăşurarea acestei misiuni, Congregaţia se bazează pe toată silinţa, pe toată energia călugărilor, respectând  cu fidelitate  indicaţiile şi planurile Bisericii, astfel încât, convinşi că activitatea lor apostolică este înfăptuită înspre binele oamenilor.
În plus, preocupaţi cu definirea activităţii noastre, aducem cu noi  un tezaur de perspective, de imbolduri şi de stil, caracteristice Fondatorului care garantează, dincolo de diversitatea şi numărul mare al operelor noastre, identitatea noastră apostolică.
Misiunea Congregaţiei Don Orione se raportează la două aspecte esenţiale:

1.    “SĂ-L  SLUJIM  PE  CRISTOS  ÎN  CEI  SĂRACI”
Dedicându-se săracilor si nevoiaşilor Congregaţia ar dori:
• să considerăm că este un privilegiu să-l slujim pe Cristos ajutându-i pe cei sărmani şi părăsiţi, deoarece în cel mai sărac dintre oameni străluceşte imaginea lui Cristos;
• să-i însoţim pe săraci în înălţarea şi în perfecţionarea lor umană şi socială, asumându-ne condiţia lor: umila noastră Congregaţie religioasă s-a născut pentru săraci şi trăieşte, mică şi săracă, printre săraci, înfrăţindu-se cu cei mai modeşti muncitori şi propunându-şi să înfăptuiască operele de milostenie ale Domnului, pentru sprijinul moral şi material al celor nevoiaşi.
 • Să-i ajutăm pe cei slabi şi lipsiţi de apărare  să se încadreze  pe deplin în societate ;
 • Să-i facem pe oameni, mai ales prin intermediul educaţiei creştine, adevăraţi inovatori ai societăţii prin întrevederea unui nou orizont, o nouă conştiinţă socială care se formează în lumina civilizaţiei creştine, aflată în plin progres, floarea Evangheliei.

2.    “OMUL – MIEZUL PREOCUPĂRILOR NOASTRE”  
• În devotamentul nostru faţă de OM, (fraţii noştri săraci şi nevoiaşi), permanent conştienţi de valorile evanghelice şi culturale pe care le reprezintă, încercăm să respectăm, să apărăm şi să promovăm pe deplin drepturile şi demnitatea fiecărui om în parte.
 • În cadrul apostolatului nostru, ne străduim să-i înţelegem pe toţi, aplecându-ne cu blândeţe asupra problemelor tinerilor, ale celor săraci şi umili. Încercăm să obţinem prin rugăciune şi prin sacrificiu, ceea ce nu se poate obţine cu mijloace omeneşti.
  • Actul permanent al milosteniei, exercitat mai ales faţă de cei educabili, săraci şi de nevoiaşi, este mereu însoţit de un spirit de sfântă bucurie, pentru ca acţiunea educativă şi de asistenţă să fie plăcută şi eficientă.
  • Motivul unei astfel de bucurii plină de pace şi de seninătate, trebuie să fie convingerea că cel ce lucrează în numele dragostei pentru Dumnezeu este ajutat de Providenţa Divină şi va obţine o mare recompensă, indiferent de succesul avut pe pământ.