arrow
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

DEVIZA UNITĂŢII :
 « GRĂDINIŢA ESTE A COPIILOR »

PORNIND DE LA ACEST PRINCIPIU ŞI RESPECTÂND LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE, AM GÂNDIT PREZENTUL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ.
PERSONALUL DIDACTIC, AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC, INDIFERENT DE FUNCȚIA OCUPATĂ, ESTE ÎN SLUJBA COPILULUI.
pdf Regulament