arrow

  • Metoda de învăţământ patern - creştin

Caritatea educativă a inspirat modalitatea educativă proprie a  metodei paterno-creștine care vizează o cultură completă și integrată, cu un anumit mesaj uman. Prin această metodă, care, în diferite contexte și momente, școala orionină este chemată să o promoveze, şi la preşcolari dezvoltarea civilă, care are metodele de funcționare și caracteristicile comune pentru oricare instituţie şcolară, împreună cu dezvoltarea religioasă, reprezintă un proiect educațional fondat pe respect faţă de tot ceea ce avem. Formarea de " buni cetățeni și buni creștini pentru o societate bună " este unicul scop inseparabil al proiectului educaţional.

Sfântul Luigi Orione, cu experienţa sa şi metoda sa pedagogică inedită, continuă să fie un generator de ferment pentru identificarea și dezvoltarea modelului de învățământ creștin în contextele sociale schimbate și diferite. Identificarea clară și explicită „paternă” și „creștină” a proiectului educaţional – în zilele lui Don Orione în Italia și Argentina, în prezent în Brazilia și România - conduce la respingerea ideologiilor și politicilor care impun o imposibilă „neutralitate a școlii”,negând sau exilând în privat fiecare model de învățământ cu inspirație creștină. Chiar și în școală, democrația nu înseamnă resetarea modelelor educative, ci posibilitatea de exprimare, de dialog și de convieţuire publică sau coexistență în egalitate.

Democrația este capabilă de a selecta și nu de a se lipsi de alegeri.