arrow
Documente:

•    Cerere de înscriere tipizată de la secretariatul unităţii
•    Copie C.I. părinți
•    Copie certificat de naștere pentru copil
•    Fișă medicală
•    Aviz epidemiologic
•    Adeverinţă tip de intrarea în colectivitate de la medicul de familie
•    Contract educațional şi anexă