arrow
  • De ce noi ?
Pentru că noi oferim:
>    Atmosferă plăcută, familială, un mediu caracterizat prin siguranţă;
>    Săli de grupă cu spaţii generoase, dormitor, sală de mese;
>    Acces la sala de sport a liceului;
>    O curte mare şi un parc cu multe spaţii de joacă pentru copii;
>    Cursuri de engleză;
>    Opţional dans;
>    Posibilitatea de participare la activităţile extraşcolare: scout, oratoriu, excursii, etc.
>     Colaborarea strânsă, permanentă şi transparentă cu părinţii printr-o deschidere faţă de sugestiile şi propunerile acestora;
>    Însuşirea de către copii a unei educaţii alese;
>    Cultivarea prieteniei şi a afecţiunii faţă de ceilalţi copii, în spiritul toleranţei, al înţelegerii diversităţii şi al discernerii între bine şi rău,pregătindu-i pentru primii paşi ai vieţii;
>    Stimularea şi dezvoltarea capacităţii copiilor de a aplica cele însuşite;
>    Dezvoltarea logicii, îndemânării şi imaginaţiei copiilor, premise ale acumulării succeselor viitoare;
>    Educaţia copiilor în spiritul credinţei, insuflându-le interesul, dragostea şi respectul pentru valorile creştine.

Pentru aceast lucru, alegem mereu oameni care să le fie modele, să le ofere experiențe orientate spre valorile școlii: responsabilitate, corectitudine, respect și credinţă. Educația pe care o oferim copiilor se bazează pe o abordare care dezvoltă competențe cheie pentru învățarea de lungă durată într-o tendință modernă și durabilă, pregătindu-i pe copii pentru viitoarele experiențe ale vieții. În Liceul „Don Orione” copiii învață să învețe și reușesc să găsească soluţii singuri.


pdf mecatronica
pdf stiintele_naturii