arrow

DOCUMENTELE PE CARE TREBUIE SĂ LE AVETI ASUPRA DUMNEAVOASTRĂ, NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA a V-A :

- un dosar plic ;

- certificat de naştere ( original + copie );

- carte de identitate parinţi ( original + copie );

- cerere de înscriere tip (de la secretariatul unităţii).