arrow

Disciplinele de studiu sunt conform Ordinului nr. 3.590 din 5 aprilie 2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial.