arrow

Învăţământul primar reprezintă cea de-a doua verigă a sistemului de învăţământ, ale cărui caracteristici de bază sunt:

Asigură instruirea de bază, componenta instrumentală a culturii generale (scris, citit, calcul matematic);

Vizează dezvoltarea unor componente ale personalităţii umane: inteligenţă, curiozitate, deprinderi şi obişnuinţe morale etc.

Învăţământul primar face parte din învăţământul obligatoriu şi vizează perioada cuprinsă între 6/7 ani – 10/11 ani şi are ca principale obiective:

a)Însuşirea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor intelectuale de bază;

b)Exprimarea într-o limbă de circulaţie internaţională;

c)Formarea deprinderilor de comportare civilizată.
pdf mecatronica
pdf stiintele_naturii