arrow


Istoric
Liceul „Don Orione”, înfiinţat în anul 1995, este o instituţie de învăţământ relativ nou apărută în peisajul educaţional al municipiului Oradea, fiind primul liceu particular din judeţul Bihor şi printre primele trei din ţară. El s-a constituit ca o alternativă la învăţământul de stat, creând un cadru concurenţial care are ca rezultat creşterea calităţii actului educaţional.  Apariţia şcolii se datorează Congregaţiei “Don Orione” din Italia, o organizaţie de caritate înfiinţată în prima parte a secolului trecut de către preotul romano-catolic Luigi Orione.  Deşi patronat
Sfantul Luigi Orione
Sfântul Luigi Orione a fost mai presus de toate un preot sfânt, un sfânt al carităţii. Ioan Paul al II-lea într-una  din predicile sale a rezumat personalitatea lui: "Don Luigi Orione ne apare ca o expresie minunată și genială a  carităţii creștine. El a avut caracterul și inima apostolului Pavel, afectuos și sensibil până la lacrimi, neobosit și curajos până la acţiune îndrăzneaţă, tenace și dinamic până la eroism, înfruntând pericole de tot felul,
Evenimente